Språkvasker

En god språkvasker sørger for å løfte kvaliteten på manuset, og luke ut feil før det går videre i prosessen.

En språkvasker er en som går gjennom hele manuset, for å rette opp feil og forbedre språket. 

Hva en språkvasker gjør:

  1. Retter grammatikkfeil: Språkvaskeren vil fange opp og rette opp grammatikkfeil i teksten din. Dette inkluderer blant annet korrekt bruk av verb, substantiver, adjektiver og adverb. Ved å rette opp grammatikkfeil sikrer språkvaskeren at teksten din er korrekt og lesbar for leserne.
  2. Staving og rettskrivning: Språkvaskeren vil gå nøye gjennom teksten for å finne og rette stavefeil, inkonsekvente stavemåter og unøyaktigheter i skrivningen. 
  3. Setningsstruktur og flyt: Språkvaskeren vil se på setningsstrukturen og flyten i teksten. Hen vil rette opp upresise eller dårlige setninger, foreslå endringer for å forbedre lesbarheten og sikre at teksten er tydelig og har god flyt.
  4. Ordvalg og stil: Språkvaskeren vil vurdere ordvalg og skrivestil i manus. Hen kan foreslå alternativer eller endringer for å variere språket, være mer presis eller sikre at språket passer sjangeren og tonen i manuset.
  5. Riktig formatering: Språkvaskeren vil sørge for at det er konsekventhet i bruken av språklige utrykk og formatering gjennom hele teksten. Dette inkluderer konsekventhet i bruken av forkortelser, sitater og lignende. En helhetlig tekst gir et profesjonelt inntrykk og gir en bedre leseopplevelse.
  6. Generelle feil: Språkvaskeren vil se etter generelle feil, for eksempel manglende kommaer, feil bruk av punktum, anførsel, kolon og semikolon. 
  7. Klarhet og lesbarhet: Språkvaskeren vil sjekke at teksten er tydelig og lesbar. Hen vil se etter lange, komplekse setninger som kan gjøre det vanskelig for leserne å holde tråden, og kan foreslå delinger eller omstrukturering av setninger for å forbedre lesbarheten.

Hvorfor språkvask er viktig for en indieforfatter:

  • Kvalitetssikring: En språkvasker bidrar til å sikre at boken din er av høy kvalitet og fri for feil. Dette gir en profesjonell fremtoning og øker lesernes tillit til arbeidet ditt.
  • Leseropplevelse: En grundig språkvask bidrar til å forbedre lesbarheten og forståelsen av teksten. 
  • Troverdighet: Som indieforfatter er det viktig å presentere deg selv som en forfatter med kvalitet. Det sikrer du ved en god språkvask.

Språkvask bidrar til å gi boken din et profesjonelt uttrykk. Dette er spesielt viktig når du konkurrerer med tradisjonelt utgitte bøker.

NB! Det er viktig å merke seg at en språkvasker ikke er det samme som en redaktør. Mens en språkvasker fokuserer mest på språk og grammatikk, vil en redaktør jobbe med struktur, plott, karakterutvikling og andre redaksjonelle aspekter. 

Ønsker du å få kontakt med en dyktig språkvasker? Kontakt oss her for en uforpliktende prat

"Stryk ikke språkets gamle gloser før du har skapt de nye ord".

Henrik Ibsen

>