Skyggeskriver

Vet du ikke helt hvordan du skal få historien i hodet ned på papiret?


Da trenger du kanskje en skyggeskriver.

En skyggeskriver, også kjent som "ghostwriter", er en profesjonell forfatter som skriver en bok på vegne av en annen person, vanligvis med den andre personens navn som forfatter. 

Hva en skyggeskriver gjør:

  1. Skriver boken: En skyggeskriver kan skrive hele boken fra bunnen av basert på forfatterens ideer, notater eller utkast. Skyggeskriveren kan gjøre research, utvikle plottet, skape karakterer og skape en fullstendig tekst som oppfyller forfatterens visjon.
  2. Bearbeider og redigerer din tekst: En skyggeskriver kan jobbe med en eksisterende tekst eller et utkast fra forfatteren og endre og redigere det for å forbedre strukturen, språket, flyten og kvaliteten på teksten. Dette kan bety omrokkering av kapitler, oppstramming av setninger, fjerning av unødvendig tekst og forbedring av karakterutvikling og plot.
  3. Ideutvikling og samarbeid: En skyggeskriver kan samarbeide tett med forfatteren for å utvikle ideene, plottet og det generelle innholdet i boken. Hen kan bidra med kreative innspill, gi veiledning og hjelpe til med å forme forfatterens tanker og idéer til en sammenhengende og engasjerende historie.
  4. Tilpasse seg forfatterens stemme: En dyktig skyggeskriver er i stand til å tilpasse sin skrivestil for å etterligne forfatterens stemme og stil. Dette er viktig for å opprettholde forfatterens unike stemme og gi leseren en følelse av at boken er skrevet av forfatteren selv.

Hvorfor en skyggeskriver kan være nyttig for en indieforfatter:

  • Hjelp med skriveprosessen: En skyggeskriver kan være en verdifull ressurs for en indieforfatter som ønsker hjelp til å fullføre  bokprosjektet. Hen kan bistå med å håndtere komplekse eller tidkrevende oppgaver som forfatteren ikke har ressurser eller tid til å gjøre selv.
  • Profesjonelt sluttprodukt: En skyggeskriver kan bidra til å sikre at boken din blir av høy kvalitet. Hen kan hjelpe til med å forbedre strukturen, språket og flyten i teksten for å sikre en bedre leseopplevelse.
  • Raskere utgivelse: Ved å jobbe med en skyggeskriver kan en indieforfatter få fart på publiseringsprosessen. Skyggeskriveren kan ta seg av den kreative skriveprosessen, noe som frigjør tid og ressurser for forfatteren til å fokusere på markedsføring, distribusjon og andre aspekter ved boklanseringen.

NB! Det er viktig å merke seg at når en indieforfatter bruker en skyggeskriver, bør det være klar kommunikasjon og gjensidig avtale om konfidensialitet, opphavsrettigheter og forfatterskap. Samarbeidet mellom en indieforfatter og en skyggeskriver bør være basert på gjensidig respekt og åpen dialog for å sikre at begge parter er fornøyde med sluttresultatet.

Vil du komme i kontakt med en egnet skyggeskriver? Klikk her for en uforpliktende prat med oss

“So I had a ghostwriter, they call them, or somebody who is an experienced writer, to help. I’ve got the ideas in my head, it’s getting them properly on paper.”

Bruce Boxleitner

>