Ingen god bok uten en god redaktør.

En redaktør gir ærlig oppmuntring, og motstand der det trengs.

En profesjonell redaktør er en sparringspartner og rådgiver som hjelper deg med det overordnede i manuset, for å gjøre det best mulig. 

Hva en redaktør gjør:

  1. Manusutvikling: En redaktør jobber tett med forfatteren for å utvikle og forbedre manuset. Dette kan innebære å gi tilbakemelding på plott, karakterutvikling, struktur, flyt og annet som bidrar til å skape en sammenhengende og engasjerende historie.
  2. Struktur: Redaktøren ser på den overordnede strukturen og vurderer om det er behov for endringer. Dette kan bety å foreslå omstrukturering av kapitler, fjerne eller legge til scener, endre dramaturgien, eller rekkefølgen av scener, for å forbedre flyten og spenningen.
  3. Språklig redigering: En redaktør vil også vurdere språket i manuset, og komme med forslag til forbedringer. Dette kan innebære å stramme opp setninger, gjøre språket mer presist, bruke andre språklige bilder, og fjerne unødvendig gjentakelser og klisjeer. 
  4. Karakterutvikling: Redaktøren jobber med forfatteren for å utvikle og forbedre bokens karakterer. Dette kan bety å gjøre dem troverdige, motivere handlinger bedre, og gi leserne en sterkere emosjonell tilknytning.
  5. Helhet: En redaktør vil se etter konsekventhet i bruk av navn, steder, tidslinjer, detaljer i plottet og andre elementer. Hen vil også sjekke logiske brister, og sikre at historien er logisk og sammenhengende.


Hvorfor en redaktør er viktig for en indieforfatter:

  • Kvalitetssikring: En redaktør hjelper til med å sikre at boken din er av høy kvalitet og fri for feil. Du får blant annet bedre struktur og språk, noe som bidrar til å gi leserne en god leseopplevelse.
  • Objektivitet: Som forfatter kan det være vanskelig å være objektiv til sitt eget arbeid. En redaktør setter friske og kritiske øyne på manuset ditt, og kan gi verdifulle innspill og et perspektiv som løfter manuset til nye høyder.
  • Profesjonalitet: Å ha en redaktør som går gjennom boken din viser at du tar skriveprosessen seriøst og ønsker å levere et kvalitetsprodukt. Dette er spesielt viktig for indieforfattere som ønsker å konkurrere med tradisjonelt utgitte bøker.


Det er viktig å finne en redaktør som forstår din visjon og bidrar til å styrke din stemme som forfatter. Sammen kan dere gjøre manuset ditt om til en bok som engasjerer og begeistrer leserne.

"Redaktør er en person som har til oppgave å skille klinten fra hveten og så sørge for at klinten kommer på trykk".

Frank McKinney Hubbard

>