Oversetter

Hvorfor ikke satse større enn Norge når du skal ut med boken din?

En oversetter kan hjelpe deg med å nå det internasjonale markedet.

En oversetter har som oppgave å konvertere teksten fra ett språk til et annet, slik at den kan nå ut til et bredere internasjonalt publikum. 

Hva en oversetter gjør:

  1. Språklig oversettelse: En oversetter tar det originale manuset på ett språk og oversetter det til et annet språk. Dette krever en dyp forståelse av begge språkene, inkludert grammatikk, syntaks, kulturelle nyanser og språklige stiler. Målet er å bevare den opprinnelige bokens mening, stemning og stil, samtidig som den tilpasses og kommuniseres til målspråket.
  2. Kulturell tilpasning: En oversetter tar hensyn til kulturelle forskjeller mellom de to språkene for å sikre at teksten blir forstått og verdsatt av leserne på målspråket. Dette kan omfatte tilpasning av referanser, idiomer, kulturelle referanser og ordspill for å gjøre dem meningsfulle og relevante i den nye kulturelle konteksten.
  3. Bevaring av forfatterens stemme: En god oversetter streber etter å bevare forfatterens unike stemme og stil gjennom hele oversettelsesprosessen. Dette er spesielt viktig for å opprettholde forfatterens intensjoner, tone og litterære kvaliteter i den oversatte versjonen.
  4. Nøyaktighet og helhetlig: En oversetter sørger for at oversettelsen er nøyaktig og helhetlig. Dette inkluderer å holde styr på karakternavn, steder, spesielle termer og andre elementer for å sikre helhet og forståelse for leserne.
  5. Språklig kreativitet: En dyktig oversetter er i stand til å være kreativ og finne løsninger for å gjengi krevende eller unike språklige konstruksjoner i den oversatte teksten. Dette kan innebære å finne alternative formuleringer, metaforer eller ordvalg som effektivt formidler den originale teksten.

Hvorfor en oversetter kan være lurt for en indieforfatter:

  • Utvidet leserskare: Ved å oversette boken din til andre språk kan du nå ut til et bredere internasjonalt publikum. Dette kan åpne dører for nye lesere, bygge forfatterskapet ditt enda større og øke salget av boken.
  • Kulturell bro: Gjennom oversettelsen av boken din til et annet språk kan du bidra til å fremme kulturell forståelse og brobygging mellom ulike land og samfunn.
  • Profesjonalitet og troverdighet: Å ha en kvalitetsmessig oversatt bok viser at du som indieforfatter er ambisiøs og tar arbeidet ditt seriøst. Dette kan bidra til å bygge autoritet og interesse rundt deg som forfatter.

Å bruke en profesjonell oversetter bidrar til å sikre at oversettelsen av boken blir av høy kvalitet, og får verket ditt bredere ut i verden.  

Vil du ha kontakt med en oversetter? Ta en uforpliktende prat med oss her

"En oversettelse er ingen oversettelse hvis ikke den også gir deg musikken i et dikt, og ikke bare ordene".

John Millington Synge

>