Omslag

Omslaget er det første som møter leseren din, og kan være avgjørende for om hen velger din bok i vrimmelen.

Omslagsdesigneren tar seg av utformingen av omslaget til boken. Omslagsdesignet er det første inntrykket leserne får av boken, så det er viktig at det tiltrekker seg oppmerksomhet og skaper interesse. Det bør også formidler bokens tema og sjanger. 

Hva en omslagsdesigner gjør:

 1. Bokkonseptet: Omslagsdesigneren samarbeider med forfatteren for å skape et omslag som passer til bokens innhold og målgruppe. Dette innebærer å forstå bokens tone, stemning, tema og sjanger, og bruke dette som utgangspunkt for designprosessen.
 2. Visuell identitet: Omslagsdesigneren skaper en visuell identitet for boken. Dette inkluderer valg av farger, skrifttyper, layout, bilder eller illustrasjoner som passer til bokens tema og tiltrekker seg målgruppens oppmerksomhet. 
 3. Bildebehandling og illustrasjon: Hvis omslaget inkluderer bilder eller illustrasjoner, er det omslagsdesignerens ansvar å håndtere bilderedigering, illustrasjon eller koordinering med illustratører. De sørger for at bildene er av høy kvalitet, i riktig format og skaper den ønskede effekten.
 4. Typografi: Omslagsdesigneren velger og utformer skrifttyper for tittelen, undertittelen, forfatternavn og annen tekst på omslaget. Valg av skrifttyper skal være lesevennlige, passer til bokens stil og skaper harmoni og kontrast i designet.
 5. Balanse og layout: Omslagsdesigneren tar seg av layout av tekst og grafiske elementer på omslaget. Dette inkluderer å sikre balanse mellom bilder, tekst og tomrom, samt opprettholde en god lesbarhet og visuell appell.
 6. Målgruppeappell: En god omslagsdesigner tar hensyn til bokens målgruppe og sørger for at omslaget appellerer til  gruppen. Designet kan variere, avhengig av sjangeren og målgruppens preferanser.

Hvorfor omslagsdesign er viktig for en indieforfatter:

 • Visuell appell: Omslaget er ofte det første inntrykket en leser får av boken. Et godt designet omslag vil tiltrekke seg oppmerksomhet og øke sjansen for at leserne blir interessert i å undersøke boken nærmere. Dette er spesielt viktig for indieforfattere som ønsker å skille seg ut og konkurrere med et bredt utvalg av bøker på markedet.
 • Profesjonelt utseende: En profesjonelt designet omslag gir boken et seriøst og kvalitativt utseende. Dette bidrar til å bygge tillit hos leserne og øker sannsynligheten for at de kjøper boken.
 • Treffer målgruppen: En erfaren omslagsdesigner har kunnskap om hva som appellerer til ulike målgrupper innenfor ulike sjangere. Ved å jobbe med en designer kan indieforfatteren sikre at omslaget treffer riktig målgruppe og skaper interesse blant leserne som er mest sannsynlige for å kjøpe boken.
 • Bygger merkevaren: Et profesjonelt designet omslag er en viktig markedsføringsressurs for indieforfattere. Det kan tiltrekke oppmerksomhet i bokhandler, på nettet og i markedsføringsmateriale, og bidra til å bygge deg selv som forfatter.
 • Helhetlig bokopplevelse: En velutformet omslagsdesign bidrar til å skape en helhetlig og god leseopplevelse. 

Det er viktig for en indieforfatter å investere tid og ressurser i en god omslagsdesign, da det kan være en avgjørende faktor for å tiltrekke seg lesernes oppmerksomhet. Hva hjelper det å skrive en god bok, hvis ingen plukker den opp?

Vil du komme i kontakt med en omslagsdesigner? Ta gjerne en uforpliktende prat med oss


"Your cover only has around 3 seconds to catch a browsing reader’s attention. You want to stand out and make them pause and consider, and read the synopsis".

Eeva Lancaster

>