Korrektur

Korrekturleseren legger siste hånd på verket, så det blir tilnærmet perfekt før det går i trykken.

En korrekturleser zoomer seg inn på detaljene og har et skarpt øye for språklige nyanser og skrivefeil. Korrekturleseren vil nøye gå gjennom manuset for å finne og rette feil og unøyaktigheter i grammatikk, staving, tegnsetting og skrivestil. Korrekturleseren er ansvarlig for å sikre at teksten er korrekt, lesbar og følger språk– og typografiske regler.

Hva korrekturleseren gjør:

  1. Staving og grammatikk: Korrekturleseren vil lese hver setning nøye for å finne og rette stavefeil, grammatikkfeil og syntaktiske feil. 
  2. Tegnsetting: Korrekturleseren vil se etter feil i tegnsetting, for eksempel manglende kommaer, feil bruk av punktum eller anførselstegn. Riktig bruk av tegnsetting er viktig for å gjøre teksten klar og forståelig.
  3. Helhet: Korrekturleseren sjekker at skrivestilen og språket er konsekvent. Hen vil blant annet sikre at forkortelser og termer blir brukt på samme måte gjennom hele teksten (og at a- og en-endelser er konsekvente).
  4. Typografiske feil: Korrekturleseren ser etter typografiske feil, for eksempel feil bruk av skrifttype, skriftstørrelse eller kursiv. Hen vil også sørge for at avsnittsinnrykk, linjeavstand og marger er korrekt satt opp.
  5. Lesbarhet: Korrekturleseren sjekker at teksten har god flyt og er enkel å lese. Hen kan foreslå å skrive om setninger eller avsnitt for å bedre lesbarheten og gjøre språket mer presist.
  6. Logiske brister og generelle feil: Korrekturleseren er oppmerksom på feil og unøyaktigheter i manuset. Dette kan inkludere navn, steder, datoer eller fakta. Logiske brister blir også nøye sjekket.

Hvorfor korrekturleseren er viktig for en indieforfatter:

Korrekturleseren er viktig for å sikre at boken er av høy kvalitet. Logiske brister trekker ned troverdigheten, og skrivefeil er irriterende for leseren.  

Vi i Indiemoon har dyktige og erfarne korrekturlesere som legger den siste, perfeksjonistiske hånd på verket før det skal ut til leserne.

Trenger du en korrekturleser til manuset ditt? Ta kontakt med oss her: Ja, jeg vil gjerne ha en uforpliktende prat

"Aldri så galt at det ikke kan bli verre på trykk".


Andreas Wiese

>